مالیات

در اردیبهشت 1403 حساب چه کسانی مشمول مالیات می شود؟

طبق داده‌های ارائه شده از سوی بانک جهانی در بین 100 کشوری که داده‌های مستند در مورد آنها وجود دارد، ایرانی‌ها با فاصله بسیار زیاد اول هستند. این آمارها نشان می‌دهد در ایران به ازای هر بزرگسال (افراد بالای 15 سال) تعداد 7 هزار و 734 حساب بانکی وجود دارد. فرهیختگان نوشت : همه‌چیز از […]