تجارت الکترونیک

نئو بانک

همه افراد وقتی نام بانک به گوششان می‌ خورد تصور فضایی بسته در ذهنشان شکل می گیرد که باید ساعت های طولانی در انتظار رسیدن نوبت خود باشند تا در نهایت حسابی افتتاح کرده یا کارت بانکی خود را تمدید کنند اما نئو بانک با بانک هایی که تا کنون دیده اید متفاوت است. اما […]